Tijdpad

Voor 15 november 2023

Aanmelden voor een doorstroomtoets

Voor 1 november 2023

Voor 1 november 2023: Alle groep 8 leerlingen staan in De Overstap

Tussen 10 en 31 januari 2024

Tussen 10 en 31 januari 2024: Leerlingen ontvangen het voorlopig advies

Eerste twee weken februari 2023

Doorstroomtoets wordt afgenomen

15 maart 2024

PO- scholen ontvangen de uitslag van de Doorstroomtoets. De gegevens kunnen worden gesynchroniseerd met De Overstap.

Nadat in de Overstap het OKR is gemaakt kan de aanmeldlink naar de ouder worden verzonden.

24 maart 2024

Uiterste datum afgifte OKR met definitieve advies en verzending aanmeldlink naar de ouder.

25 t/m 31 maart 2024

Periode van Aanmelding

9 april 2024

Centrale loting

10 april 2024

Uitslag Centrale loting na 13:00 uur bekend, na 15:00 publicatie namen nieuwe leerlingen op site VO school (indien toestemming is gegeven).

11 en 12 april 2024

Vo school van plaatsing legt contact met de nieuwe ouders

Vanaf 11 april 2024

Inschrijfdagen nieuwe leerlingen

3 t/m 7 juni 2024 (onder voorbehoud)

Centrale Warme Overdracht

26 juni 2024 (onder voorbehoud)

Kennismakingsdag voor nieuwe brugklasleerlingen op
nieuwe VO-school