FAQ

VragenAanmelden in Kennemerland-Zuid plus de Haarlemmermeer, hoe werkt dat?

Ouders hebben de keuze hun kind aan te melden in de Haarlemmermeer en/of Kennemerland-Zuid.
Beide zijn dus mogelijk.
Het is wel zo dat de ouders voor beide regio's separaat de scholen aan moeten geven: Zij zullen in De Overstap twee knoppen zien met elk een aparte lijst met scholen.

Het is niet mogelijk om op 1 lijst scholen van de Haarlemmermeer plus Kennemerland-Zuid (v.v.) te combineren.


Aanmelding buitenleerling

Een Buitenleerling is een leerling waarvan de gegevens niet in De-Overstap zijn vastgelegd door de Basisschool in de regio (Haarlemmermeer of Kennemerland-Zuid), maar bijvoorbeeld een leerling uit Londen, een expat uit Singapore of een leerling uit Amsterdam. 

Door de besturen is afgesproken dan de aanmelding van Buitenleerlingen administratief wordt vastgelegd door de 1e school van voorkeur.  

De ouders ontvangen van de 1e school van voorkeur het formulier en dat is hier te vinden. 

Het is handig om de ouders ook te voorzien van de Keuzelijst, de lijst waarop per Advies de mogelijke scholen vermeld staan. 

Wat aandachtspunten: 

  • Het is noodzakelijk om via de basisschool van de leerling het Definitieve Advies te ontvangen. (Dat scheelt ruis) 
  • De invoer van de gegevens van de leerling is mogelijk gedurende de Aanmeldperiode. 

In De Overstap staat bij de invoer van een Buitenleerling een HELP-knop met detailinformatie. 

Tot slot, nadat de leerling geplaatst is kan de desbetreffende basisschool het POVO-dossier klaarzetten en via OSO vraagt de VO-school het dossier op om in te lezen in Magister.


Ja, zolang de link nog niet geactiveerd is (dit kunt u zien in De Overstap) kan de link naar een ander adres verstuurd worden.


Digitaal aanmelden; hoe gaat dat in z’n werk?

De basisschool zorgt ervoor dat de ouders van de leerling per mail een link ontvangen van noreply@de-overstap.nl. Deze link wordt alleen verzonden naar ouder 1 in "De Overstap". Middels deze link kan de leerling worden aangemeld.


Hoe herken ik een buitenleerling in de-overstap?

In De Overstap wordt in dit geval het unieke nummer van de leerling voorafgegaan door een “B”, daarnaast is het ook zichtbaar aan de notatie van de toeleverende PO-school; de (#).


Hoe weet de ouder of de voorrang gehonoreerd wordt?

Tot uiterlijk één dag na de sluiting van de aanmelding kan de VO- school in de Overstap aangeven of de voorrang wel of niet wordt gehonoreerd. De ouders ontvangen hier automatisch bericht over.


Hoe weet ik dat de ouder(s) de inlog hebben ontvangen?

Nadat de link is verstuurd verschijnt in de kolom 'ouder inlog' een blauw bolletje bij de betreffende leerling. Als de ouders de account hebben geactiveerd wordt datzelfde bolletje groen. Door met de muis over het bolletje te bewegen wordt ook de status getoond.


Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden, waar kan ik met mijn vraag terecht?

U kunt een mail sturen naar info@de-overstap.nl. Wij helpen u graag verder!


Kan de ouder van de leerling ook om voorrang vragen?

Ja, diverse (maar niet alle) scholen hebben één of meerdere voorrangregels. Die staan vermeld op www.brugweb.nl. Bij de digitale aanmelding kan de ouder bij de 1e school van voorkeur om voorrang vragen, mits de school deze optie kent.


Kan de woonsituatie van een leerling ook ingelezen worden?

Het maakt geen deel uit van de dataset die uitgewisseld kan worden via OSO. Vastlegging in De Overstap is dus niet zinvol.


Kan ik als PO-leerkracht/IB-er zien op welke scholen de ouders hun kind aan kunnen melden?

Zodra het Definitieve Advies is vastgelegd kunt u bij de leerling aan de rechterkant twee knoppen gebruiken:

Invulhulp Kennemerland-Zuid en Invulhulp Haarlemmermeer. De getoonde scholen is afhankelijk van het gegeven advies.

Vanaf medio januari zullen deze lijsten ook te vinden zijn op deze website.


Klopt het dat ik geen mail ontvang van De Overstap?

Waarschijnlijk is de mail terecht gekomen in de spam-box met ongewenste mail.


Melden alle leerlingen zich digitaal aan?

Nee, er zijn een aantal uitzonderingen: MDO-leerlingen, leerlingen welke vanuit het Speciaal basis onderwijs (SBO) naar het VO gaan, leerlingen die naar het Praktijkonderwijs (Pro) gaan, leerlingen die LWOO-ondersteuning (Leerweg ondersteuning) nodig hebben én leerlingen die naar het VSO gaan, vormen deze uitzondering. Zij worden door de basisschool aangemeld bij het VO in De Overstap.


PO: Ik heb informatie/gegevens die ik nergens onder kan brengen, is er een oplossing?

Voeg het toe als Bijlage (bij voorkeur in pdf), optie <overig>.


PO: Waar plaats ik de resultaten van een Drempelonderzoek?

Bij Toetsresultaten, zet de vink <aan> bij CAP.


Waarom meerdere Voorkeurscholen bij Buitenleerlingen?

Soms lijkt dat niet zinnig maar voor een groot aantal buitenleerlingen geldt dat deelname aan loting de enige optie is om in de regio een plek op het VO te krijgen.


Waarom staan Geboorteplaats en Geboorteland niet in het dossier?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat dat niet toe. Er moet sprake zijn van dataminimalisatie. Zie ook https://www.overstapserviceonderwijs.nl/privacy-en-beveiliging/


Wanneer is de aanmeldperiode?

Zie daarvoor www.de-overstap.info, het Tijdpad


Dat is mogelijk vanaf één week voordat de aanmeldperiode begint. Voorwaarde is wel dat het OKR de status Definitief (of Definitief Niet Compleet) heeft. Tot dat moment staat de link niet in het menu.


Wat is een buitenleerling?

Dit is een leerling afkomstig van een basisschool waarvan de gegevens niet zijn vastgelegd in De Overstap. Bijvoorbeeld: Een leerling zit in groep 8 van een basisschool in Bennebroek. Deze basisschool is aangesloten bij De Overstap: het betreft géén 'buitenleerling'. Wanneer een groep 8 leerling van een school uit Castricum komt en dus op een basisschool zit welke niet is aangesloten bij De Overstap, dan spreken wij over een 'buitenleerling'.


Wat is Voorselectie?

Met name Saga Driehuis kent deze regeling. Een leerling kan pas (digitaal) worden aangemeld bij de school nadat de voorselectie positief is afgerond.

Die afronding wordt in De Overstap vastgelegd met behulp van het nummer van de leerling. Vanaf dan kan de ouder de leerling bij de school aanmelden.


We hebben op school een fout gemaakt met een (geplaatste) leerling

Neem contact op met info@de-overstap.nl