Nieuws

Oktober 2023

Gepubliceerd op 15 10 2023.

Vanaf dit schooljaar maken alle leerlingen in groep 8 de doorstroomtoets, hiermee komt de bekende eindtoets te vervallen. Dit schooljaar zal er één week zijn waarop alle leerlingen zich moeten aanmelden bij de school van voorkeur. Deze week zal plaatsvinden in de laatste week van maart 2024. Voorafgaand aan deze aanmeldweek hebben alle groep 8 leerlingen het definitieve advies al ontvangen. Het heroverwegingsmoment naar aanleiding van de eindtoets, zoals we dat kenden, is hiermee dus ook komen te vervallen. De doorstroomtoets wordt namelijk al meegenomen in het definitieve advies.